Решение №РУ-52-ПР/2012 за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Първично залесяване на неземеделски земи“ на Община Ветово

Решение преценка ОВОС залесяване

Comments are closed.