Заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ – Русе за назначаване на комисии по чл. 37в от ЗСПЗЗ

Заповед за землище Ветово

Заповед за землище Глоджево

Заповед за землище Кривня

Заповед за землище Писанец

Заповед за землище Сеново

Заповед за землище Смирненски

Comments are closed.