Протокол №14/26.07.2016 г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците

Във връзка с проведено на 26.07.2016 година четиринадесето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него:

ПРОТОКОЛ №14/26.07.2016

Comments are closed.