ОБНОВЕНА!!! До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово(27.06.2016-01.07.2016)

В изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма ,,Алфа груп“ ЕООД, с адрес на регистрация гр. Разград, ул. ,,Априлско въстание“ № 4, ще проведе третиране от 27.06.2016 г до 01.07.2016 г. включително, от 05:00 до 09:00 часа с препарати  ,,Лактофол“ и „Пиктор“, с карантинен срок 30 дни. Третирането се извършва срещу болести по слънчогледа. Подлежащи на третиране са терени в землището на гр. Ветово, местностите: „Кьоклюци“ – 690 дка. и „Башака“ – 460 дка.

 Третирането ще се извърши с авиотехника.

 Телефон за връзка: 0888 367 124 – Минчо Димчев Червенски.

 

Comments are closed.