ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА В ОБЩИНА ВЕТОВО

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба 3 от 03 февруари 2016 г. за извършване на технически прегледи и за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника, Ви уведомяваме, че на 02.06.2016 г. от 09:30 до 16:30 часа, в Стопанския двор на ЗК на Минчо Червенски ще се проведат технически прегледи на земеделска и горска техника.

Comments are closed.