Обява за военна служба

Министерството на отбраната на Република България обявява 149 свободни длъжности за приемане на военна служба на лица със средно или висше образование.

ЗА СПРАВКИ:

–   Военно окръжие – Русе                –  082 / 83-45-43

–   Военен отчет – община Ветово    –  08161 / 22-53;  088 684 14 35

–   Военен отчет – община Иваново  – 08116 / 22-36;  088 684 14 35         

Comments are closed.