До всички пчелари и населението на община Ветово – третиране с препарати в землището на с. Кривня

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме, че Фирма,,Агротех” ЕООД, с адрес на регистрация гр. Разград, ул. ,,Дондуков“ №1, ще  проведе третиране от 05.04.2016 г до 09.04.2016 г. включително, от 06:00 до 20:00часа с препарат  ,, РОТЕР” ,  третирането се извършва срещу широколистни плевели в ечемика и пшеницата. Подлежащи на третиране са терени в землището на с. Кривня, местностите: Малък Церак – 480 дка, „Голям Церак – 730 дка и местността „Дрисля“ – 460 дка ечемик. Третирането ще се извърши със собствена наземна техника.

 

Comments are closed.