До всички пчелари и населението на община Ветово

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че фирма  ,,Караман-1”  ЕООД с ЕИК: 200127730 и адрес на управление гр. Ветово, ул. ,,Рила“ № 18 ще проведе третиране срещу болести и плевели по пшеницата от 31.03.2016 г. до 05.04.2016 г. в часова зона от 8.00 до 17.00 часа с препаратите ,,Гранстар” и „Танго супер“ с карантинен срок 50 дни. Ще се третират площи засяти с пшеница.  Подлежащите на третиране терени са в местностите: ,,Чината“ – 600 дка ,  ,,Ормантарла“ –1500 дка., „Юджак“- 1300 дка., “Каместата“ – 300 дка., „Акчаашлък“ – 1400 дка., „Керез баир“ – 300 дка., „Кенлика“ – 500 дка., намиращи се в землището на гр.Ветово; местностите: „Керез баир“ – 400 дка., „Кьордере“ – 300 дка. и „Мадан пунар“ – 500 дка. в землището на село Смирненски. Третирането ще се извършва с наземна техника.

Телефон за връзка: 0897254930 – Бюлент Юмеров Шантуров – механизатор.

 

Comments are closed.