Линия за преработка на орехи в село Смерненски

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридическ лица, че в Община Ветово е постъпило уведомление за инвестиционно намерение от ЕТ "ЕКО ПОЙНТ – ЕМЕЛ АХМЕДОВА", ЕИК: 201270495, село Смерненски, ул. "Г. С. Раковски" №17. Инвестиционното предложение е за "Линия за преработка на орехи". Линията ще се монтира в село Смирненски – в имот №083019 – Стопански двор, в бивш склад №01, собственост на ЕТ "Караман експорт – С. Караманов – В. Караманова". Линията е предназначена за преработка на неначупени орехи.

За да видите уведомлението и документацията към него, натиснете ТУК.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Ветово, кметство Смирненски или РИОСВ-Русе("Придунавски булевард" №20, п.к. 7000).

Comments are closed.