Стартира проект „Нови възможности за грижа“

От 11.05.2015 г. в община Ветово, по Проект „Нови възможности за грижа”, са назначени първите 18 лични асистенти, на 26.05.2015 г. са назначени още 12 лични асистента. Те ще оказват помощ и подкрепа на 30 лица, които са в пълна невъзможност да се обслужват сами или се нуждаят от подкрепа при извършването на различни ежедневни дейности и осъществяването на социални контакти. Предоставянето на услугите, което ще продължи до 29.02.2016 г., се извършва почасово в зависимост от потребностите на потребителите.

Интересът и потребността от тази услуга се подчертава от факта, че за периода 27.03 – 09.04.2015 г. са приети заявленията на 158 кандидат- потребители на услугата и 141 кандидати за лични асистенти. Затова, от 22.06.2015 г. до 10.07.2015 г. ще се приемат заявления на кандидати за потребители и лични асистенти, които по различни причини не са успели да го направят по време на първия етап.

Проектът „Нови възможности за грижа” надгражда дейностите по Проект „Подкрепа за достоен живот” по схема „Алтернативи” и осигурява непрекъсваемост на предоставяне на услугата „личен асистент“ на уязвимите групи. Целта е да се намали риска от зависимост от институционален тип грижа и да се подобри качеството на живот на възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

Comments are closed.