Съобщение

Във връзка с произвеждане на изобори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г., Център за административно обслужване в Община Ветово и кметствата на територията на общината, ще работят от 09.00 до 17.00 часа в почивните дни, както следва:

1. На 10.10.2015г.за приемане на заявления за вписване на избиратели за гласуване по настоящ адрес.

2. На 17.10.2015г. приемане на заявления от избиратели за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.

Comments are closed.