ПОКАНА ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ НА 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА

Comments are closed.