Информация във връзка с предстоящите местни избори

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени на 25 октомври 2015 г., с Указ № 162 от 10 август 2015 г. на президента на Република България, обнародван в ДВ брой 61 от 11.08.2015 г. Ви уведомяваме, че на територията на Община Ветово ще се произвеждат избори за кмет на кметство в следните населени места:

  • град Глоджево;
  • град Сеново;
  • село Смирненски
  • село Кривня;
  • село Писанец;

Comments are closed.