Сключен е договор по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014 BG05FMOP001-03.01

ES

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


На 16.06.2015г. е сключен договор по проект "Осигурявна на топълобяд в Община Ветово" . Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, оперативна програма  за храни и/или основно материално подпомагане, операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд"

Начало: 04.05.2015г. Край 30.09.2015г.

Основната дейност на проекта е осигуряване на топъл обяд на 75 лица на територията на Община Ветово.

Целеви групи на проекта са:

– Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход

– Неосигурени, самотноживеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;

– Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии 

– Скитащи и бездомни деца и лица

Стойност на проекта: 19 199,25 лв.

Comments are closed.