С Ъ О Б Щ Е Н И Е – КЗД

На 14.05.2015 г. от 09:00 часа до 11:00 часа, ще се проведе временна приемна с Комисия за защита от дискриминацията, в Общинска Администрация, стая на Заместник кмета

Comments are closed.