Решение РУ-27-ПР/2015 за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за бройлери с капацитет до 40 000 броя“ в град Ветово

Решение РУ-27-ПР/2015(в PDF формат)

Comments are closed.