Заповед №РД-101/09.02.2015 г. за обявяване на ЗЗ „Божкова дупка“

Министъра на околната среда и водите издаде Заповед за обявяване на защитена зона BG0000605 "Божкова дупка", находяща се в землището на град Сеново. Заповедта определя границите на зоната, както и ограниченията, предвидени с цел опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Заповедта може да видите ТУК.

Comments are closed.