Дирекция “Бюро по труда”- Ветово

Уведомява работодателите от община Ветово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. март 2015 г

ОБЯВА

Comments are closed.