Обществено порицание, съгласно Решение №718/25.09.2014 г. на Русенски районен съд

Обществено порицание на лицето Димитър Атанасов Борисов, роден на 17.06.1997 г., от град Ветово, съгласно Решение 718 от 25.09.2014 РРС

Comments are closed.