Отваряне на ценови оферти по обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЕТОВО“

За да видите съобщението, моля, кликнете върху текста.

За да видите документите по процедурата, кликнете ТУК.

Comments are closed.