Открита процедура за възлгане на обществена поръчка с предмет: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЕТОВО“

Документация

Образци

Договор

Обявление

Решение

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Comments are closed.