Протокол от 10-то заседание на общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе(РСУОРР)

Във връзка с проведено на 21.10.2014 година десето заседание на общото събрание на РСУОРР публикуваме за сведение протокола и приложенията към него, както следва:

Протокол №10

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 5.1

Comments are closed.