Обществена поръчка с предмет:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЕТОВО“

Указания

Образци

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

 

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на офертите

Сключени договори:

Договор №16/25.11.2014

Договор №17/25.11.2014

Договор №18/28.11.2014

Плащания по:

Договор №16/25.11.2014

Договор №17/25.11.2014

Договор №18/28.11.2014

Comments are closed.