Съобщение във връзка с открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от река Бели Лом с цел аквакултури в село Кривня

На основание чл. 62а, ал.3, т.1 от Закона за водите публикуваме Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ на Басейнова Дирекция – Плевен във връзка с процедура по заявено разрешително за водовземане от река Бели Лом в село Кривня.

Може да видите пълния текст на съобщението ТУК.

Comments are closed.