Избор на изпълнител за осъществяване на доставка и монтаж на климатици в Народно читалище „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ветово“

Указания

Образци

Проект на договор

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Comments are closed.