Решение №РУ-8-ЕО/2014 по преценка необходимостта от екологична оценка на Общинска програма за управление на дейностите с отпадъци 2014-2020 г.

Директорът на Регионална инспекция по околна среда и води – Русе излезе с официално решение да не се извършва екологична оценка на Общинската програма за управление на дейностите с отпадъци за периода 2014-2020 г., като част от Общинската програма за опазване на околната среда за същия период.

За да видите РЕШЕНИЕ №РУ-8-ЕО/2014 във формат PDF, моля кликнете ТУК!

Comments are closed.