Общинска служба по земеделие – Ветово, уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че са изготвени предварителни регистри за землищата на Обшина Ветово

Обява

Comments are closed.