ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

Основен ремонт на административна сграда – кметство гр. Сеново, община Ветово“

Указания

Образци

Публична покана

Редактор на форми – програмен продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Върната гаранция

Плащане по договор №008/30.06.2014 г. към 30.11.2014 г.

Плащания по договор №008/30.06.2014 г. към 31.12.2014 г.

Приключване на договор №008/30.06.2014г.

Comments are closed.