Докладни записки за разглеждане на четеридесето заседание на Общински съвет – Ветово

1. Докладна записка по т. 1

Приложение

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

2. Докладна записка по т. 2

Приложение 2

Приложение 3

Средства ЕС 2014

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

3. Докладна записка по т. 3

Приложение

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно:

4. Докладна записка по т. 4

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

5. Докладна записка по т. 5

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

6. Докладна записка по т. 6

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

7. Докладна записка по т. 7

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

8. Докладна записка по т. 8

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

9. Докладна записка по т. 9

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

10. Докладна записка по т. 10

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

11. Докладна записка по т. 11

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

12. Докладна записка по т. 12

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

13. Докладна записка по т. 13

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

14. Докладна записка по т. 14

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

15. Докладна записка по т. 15

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

16. Докладна записка по т. 16

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

17. Докладна записка по т. 17

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

18. Докладна записка по т. 18

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

19. Докладна записка по т. 19

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

20. Докладна записка по т. 20

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

21. Докладна записка по т. 21

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

22. Докладна записка по т. 22

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

23. Докладна записка по т. 23

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

24. Докладна записка по т. 24

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

25. Докладна записка по т. 25

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

26. Докладна записка по т. 26

Вносител: инж. Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

Относно:

27. Докладна записка по т. 27

Вносител: Б. Гайтанов – Председател на ОбС – Ветово

Относно:

Comments are closed.