Отваряне на ценови оферти на участници в открита процедура:

"Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Ветово"

Съобщение

Comments are closed.