С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА 04. 04. 2014 г. ОТ 11.00 ч. – ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ.

 

НА 04. 04. 2014 г. ОТ 11.30 ч.  – СРЕЩА НА ГРАЖДАНИ С КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯТА.

 

ВРЕМЕНА ПРИЕМНА В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР НА НЧ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ – ГР. ВЕТОВО

Comments are closed.