Съобщение – Общински съвет Ветово

Започнато е производство по отмяна на Заповед №083/06.02.2014 г., издадена от кмета на Община Ветово – инж. Георги Александров Георгиев.

Съобщение

Comments are closed.