8 представители на Общинска администрация-Ветово с натоварена програма в Кралство Дания

В периода 17-20 март осем служители на Община Ветово, включително кмета Георгиев, ще посетят Кралство Дания в изпълнение на Дейност 6 от  проект "Заедно за "зелено" бъдеще". Целта на посещението е повишаване на знанията и опита им в областта на възобновяемите енергийни източници(ВЕИ). В рамките на краткия престой там, датската неправителствената организация "Nordisk Folkecenter for renewable energy", която е партньор по проекта, е организирала посещения на редица работещи инсталации за производство на топлинна и електрическа енергия от ВЕИ. В рамките на посещението ще има и две официални срещи с кметовете на датските общини Морс и Тистед. Очаква се подписване на партньорски споразумения за бъдещи съвместни действия и обмяна на опит в посока пълноценното и ефективно използване на ресурсите, с които разполага територията на община Ветово.

Comments are closed.