ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 „А“ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ

„Избор на изпълнител по проект: Продълбочаване и прочистване на коритото на р.Бели Лом, компроментирано от вредното въздействие на водите в участъка от кв.56 до кв. 47 на територията на с. Кривня с обща дължина 2250 м.“

Документация

Образци

Публична покана

Технически проект

Comments are closed.