Презентация от провелата се на 19.12.2013 г. в село Писанец кръгла маса по проект „Заедно за „зелено“ бъдеще“

Партньорите на Община Ветово по проект "Заедно за "зелено" бъдеще"  Nordic Folkecenter, Кралство Дания, възобновиха работата си след новогодишните празници. Както обеща преди Коледа, г-жа Джейн Круз – изпълнителен директор на Folkecenter, ни предостави презентацията, която тя лично представи при посещението си в България по време на кръглата маса в село Писанец на 19.12.2013 г.

Презентацията може да изтеглите в PDF формат от тук: DOWNLOAD.

При проблем с изтеглянето, моля пишете на ел. поща: ivo_mail@abv.bg или позвънете на мобилен телефон: 0878363769.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Евро-пейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще!

Comments are closed.