Открит конкурс за възлагане на следната услуга:

"Транспортиране на дървесина от временните складове на "Ветовска гора" ЕООД до клиенти, заплатили на дружеството дървесината и превоза на дървесината, с крайна дестинация – адрес на клиента в границите на Община Ветово, включващо: товарене на дървесината от временен склад, транспортиране до адреса и разтоварване (претоварване) на дървесината".

Заповед

Проекто-Договор

Comments are closed.