Докладни записки за разгеждане на заседание на 22.11.2013г. на постоянните комисии

1. Докладна записка по т.1 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ветово.

Мотиви

Проект

2. Докладна записка по т.2 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, болно от злокачествен лимфом, с метастази по телата на прешлените.

3. Докладна записка по т.3 от предварителния дневен ред

Вносител: И. Селим – зам.-кмет на община Ветово

Относно: Отпускане на еднократна парична помощ на лице, на което му е извършена операция.

Comments are closed.