Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на твърдо гориво – донбаски въглища за нуждите на община Ветово за отоплителен сезон 2013-2014”

Образци

Публична покана

Редактор на форми – продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Comments are closed.