Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Ветово и с. Писанец, община Ветово през зимен сезон 2013/2014г.“

Образци

Публична покана

Редактор на форми – продукт на Агенция по обществени поръчки /необходима е инсталация/

Comments are closed.