Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка и монтаж на изкуствена тревна настилка на спортно игрище – с. Смирненски, община Ветово“

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Приложение 1

Приложение 2

Образци

Comments are closed.