Протокол и решения от 8-мо общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе.

Съгласно  разпоредбите на чл. 16, ал. 3 от  Вътрешните правила на сдружение "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе(РСУОРР) публикуваме ПРОТОКОЛ №8 от Общото събрание на сдружението. Неразделна част от протокола са РЕШЕНИЯТА, взети на съответното заседание.

Comments are closed.