Отваряне на ценови оферти за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Строително-монтажни работи по проект “Екотуризъм: Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности”

Comments are closed.