Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово

Постъпило е предложение за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово се цели предотвратяване на пътно-транспортни произшествия, опазване на околната среда и здравето на хората.

Заинтересованите лица и организации могат да направят предложения и становища по предложения проект на нормативния акт до 16.08.2012 г. в деловодството на Общински съвет-Ветово на адрес: 7080 Ветово, ул. Трети март 2, както и по електронна поща на адрес: obs_vetovo@abv.bg

ФАЙЛОВЕ И РЕСУРСИ ПО ТЕМАТА:

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово:

2. Мотиви(на основание чл. 28 от Закона за нормативните актове):

Comments are closed.