Процедура по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2012/2013 г.

Уважаеми земеделци,

По реда и условията на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи/ЗСПЗЗ/, стартира процедура по сключване на споразумения между собственицити и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2012/2013 година за землищата на територията на община Ветово.

На основание чл. 72б, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, публикуваме заповедите на директора на областна дирекция "Земеделие" , с които са определени комисиите, които ще ръководят сключването на споразуменията.

Заповед №08-431/25.07.2012 г.  – землище град Ветово;

Заповед №08-432/25.07.2012 г.  – землище град Сеново;

Заповед №08-433/25.07.2012 г.  – землище град Глоджево;

Заповед №08-428/25.07.2012 г.  – землище село Смирненски;

Заповед №08-429/25.07.2012 г.  – землище село Писанец;

Заповед №08-430/25.07.2012 г.  – землище село Кривня;

При невъзможност за отваряне на файловете, най-вероятно се нуждаете от ТОВА.

Comments are closed.