Нова възможност на задължените лица да подават документи до НАП, свързани с актуализиране на здравноосигурителния им статус – чрез Община Ветово.

Featured

Уважаеми жители на община Ветово,

От 10.04.2020 г. всички жители на община Ветово могат да подават чрез Община Ветово документи до НАП, свързани с актуализиране на здравноосигурителния им статус.

Отчитайки факта, че в създалата се ситуация на ограничено придвижване поради въведените противоепидемични мерки, много хора ще изпитат затруднения да посетят офис на НАП и нямат възможност да подадат по електронен път необходимите документи за актуализиране на здравноосигурителния си статус, Община Ветово влиза в ролята на посредник между задължените лица и НАП, като ще приема документи от съответните задължени лица, които служебно ще бъдат придвижвани до НАП.

Посредничеството ще се изразява само в установяване на самоличността на лицето, направило волеизявлението(чрез проверка на лична карта или друг официален документ за самоличност), приемане на съответните документи и препращането им по служебен път до Национална агенция по приходите.

Община Ветово няма правомощия и компетентности по Закона за здравното осигуряване и няма да се ангажира с даване на разяснения, предоставяне на информация за размера на задължения за здравноосигурителни вноски, както и с анализ на представените документи. В случай на необходимост, такава информация и напътствия могат да бъдат получени чрез обаждане на телефона за информация на НАП: 0700 18 700 на цената на един градски разговор за стационарните телефони и по стандартната тарифа на оператора при обаждане от мобилен телефон.

УРЕЖДАНЕ НА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА – ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НА НАП

Декларация 7 – в pdf формат

Декларация 7 – в xls формат