апр. 01

Проект на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово

Име на проекта на нормативния административен акт:

Проект на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово

Доклад към проекта на нормативния административен акт:

Доклад към проекта на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово

Предложение: Предложение

Сигнатура: ДЗ-06-02-120

Дата на постъпване: 01.04.2020 год.

Вносители: Д-Р МЕХМЕД МЕХМЕД – КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕТОВО

Разпределение по комисии:

Постъпили възражения, становища и предложения:

апр. 01

График на обслужване на съдовете за битови отпадъци през месец април 2020 г.

НАСЕЛЕНО МЯСТО ДАТИ НА ОБСЛУЖВАНЕ
ВЕТОВО 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28*
ГЛОДЖЕВО 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29, 30
СЕНОВО 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30
СМИРНЕНСКИ 06, 13, 20, 27
КРИВНЯ 03, 10, 17, 24
ПИСАНЕЦ 07, 14, 21, 28

*Датите на обслужване за по-големите населени места са повече от 4, тъй като не е възможно еднократно обслужване на всички съдове в рамките на един ден.