мар. 21

ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КЪМ ВСИЧКИ ИЗАДЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗАПОВЕДИ(ЛИНК КЪМ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО)

Заповед РД-01-124/13.03.2020 г.(допълнена) за въвеждане на противоепидемични мерки след въвеждане на извънредното положение.

Заповед РД-01-129/16.03.2020 г. за домашната изолация и изолацията и хоспитализацията на ПОТВЪРДЕНИ случаи на COVID-19.

Заповед РД-01-130/17.03.2020 г. за задължителната карантина на завръщащите се от рискови държави и за тяхното наблюдение; за поведението на българските граждани – водачи на тежкотоварни автомобили; за карантината на контактните с доказан COVID-19 лица; за поведението при поява на симптоми на COVID-19 и условията за освобождаването им от карантина;

Заповед РД-01-138/19.03.2020 г. за забраните за навлизане на територията на Република България.

Заповед РД-01-139/19.03.2020 г., допълваща Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. – за поведението на собствениците/управителите на търговски ообекти, на които не им е забранено да извършват дейност.

Заповед РД-01-140/19.03.2020 г.,, изменняща и допълваща Заповед РД-01-130/17.03.2020 г.

Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки – преустановяват се посещенията на паркове, площадки и др. на открито; въвеждат се пропусквателни пунктове на изходите на областните центрове.

Заповед РД-01-144/22.03.2020 г. за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г. и Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г.