мар. 09

До всички пчелари и заинтересовани лица на територията на община Ветово – третиране с препарати в землището на град Ветово (12.03.2020-14.03.2020)

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. , изм., бр. 16 от 22.02.2019 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че ЗП Александър Кьосев с ЕИК: 8402135426 и адрес на управление гр. Ветово, ул.„ Г. С. Раковски“ № 11, ще проведе третиране на овощни градини (череши) срещу бактериален пригор в периода от 12.03.2020 г. до 14.03.2020 год. в часова зона от 9.00 до 17.00 часа с препарат ,,Еъруан СК” с карантинен срок 14 дни, доза 0,400 ml/дка. Ще бъдат третирани следните парцели в землището на град Ветово:

1. 28 дка в местност „Есенника“, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 12-13.03.2020 год.

2. 37 дка в местност „Кеси-кору“, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 12-13.03.2020 год.

3. 32 дка в местност „Чукур-Бунар“, отстоящи от населеното място 4 км., отстояние от съседно селище на 5 км., дата на третиране: 14.03.2020 год.

За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: Александър Кьосев, тел. за връзка: 0888861313