юли 01

Съобщение за заличени адресни регистрации

Уведомяваме Ви, че във връзка с констатирани адресни регистрации, извършени в наушение на Закона за гражданската регистрация, същите са заличени на основание приложената по-долу заповед.

ЗАПОВЕД №268/25.06.2019

юли 01

График на обслужване на съдовете за битови отпадъци през месец юли 2019 г.

НАСЕЛЕНО МЯСТО ДАТИ НА ОБСЛУЖВАНЕ
ВЕТОВО 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26*
ГЛОДЖЕВО 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25
СЕНОВО 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25, 26
СМИРНЕНСКИ 01, 08, 15, 22
КРИВНЯ 05, 12, 19, 26
ПИСАНЕЦ 02, 09, 16, 23

*Датите на обслужване за по-големите населени места са повече от 4, тъй като не е възможно еднократно обслужване на всички съдове в рамките на един ден.