окт. 14

Списък на заличени лица от избирателните списъци за произвеждане на избори на 25 октомври 2015г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове 

окт. 09

Информационни материали от разяснителна кампания на ЦИК

Информационни брошури, листовки, както аудио и видео клипове, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове и произвеждане на национален референдум на 25.10.2015г. са свободни за достъп на интернет страницата на ЦИК

Информационно – разяснителна кампания ЦИК

окт. 09

Съобщение

Във връзка с произвеждане на изобори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г., Център за административно обслужване в Община Ветово и кметствата на територията на общината, ще работят от 09.00 до 17.00 часа в почивните дни, както следва:

1. На 10.10.2015г.за приемане на заявления за вписване на избиратели за гласуване по настоящ адрес.

2. На 17.10.2015г. приемане на заявления от избиратели за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.

ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Featured

Покана

Решение № 1524

Решение № 1525

Декларация чл. 81

Информация във връзка с предстоящите местни избори

Featured

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени на 25 октомври 2015 г., с Указ № 162 от 10 август 2015 г. на президента на Република България, обнародван в ДВ брой 61 от 11.08.2015 г. Ви уведомяваме, че на територията на Община Ветово ще се произвеждат избори за кмет на кметство в следните населени места:

  • град Глоджево;
  • град Сеново;
  • село Смирненски
  • село Кривня;
  • село Писанец;